ᴠợ ᴄʜưᴀ ᴄắᴛ ᴄʜỉ ᴠếᴛ ᴍổ ᴄùɴɢ ᴄʜồɴɢ ᴠà ᴄᴏɴ sơ sɪɴʜ ᴠượᴛ ʜơɴ 𝟷.𝟹𝟶𝟶 ᴋᴍ ᴠề ǫᴜê ʙằɴɢ xᴇ ᴍáʏ: “ɴʜìɴ ᴛʜươɴɢ ᴠô ᴄùɴɢ”

31 Tháng Bảy, 2021 admin 0

ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴋéᴏ ᴅàɪ, ᴀɴʜ xô ᴍấᴛ ᴠɪệᴄ sᴜốᴛ 𝟸 ᴛʜáɴɢ ɴᴀʏ. ᴠợ ᴀɴʜ ᴍớɪ sɪɴʜ đượᴄ 𝟷 ᴛᴜầɴ, 𝟸 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ǫᴜấɴ […]

PTT ᴠũ Đứᴄ Đᴀᴍ: “ɢɪặᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ở ɴɢᴀʏ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ɴʜà, ɴếᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴄả ɴướᴄ sẽ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ”

29 Tháng Bảy, 2021 admin 0

ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴠũ Đứᴄ Đᴀᴍ đã ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ɴʜư ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠớɪ 𝟷𝟿 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟾/𝟽, sᴀᴜ […]

ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴍùᴀ ᴅịᴄʜ”: 𝟷 ᴘʜườɴɢ ở ʜà ɴộɪ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜảɪ ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ “ủɴɢ ʜộ” 𝟸𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ

29 Tháng Bảy, 2021 admin 0

ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ʙạᴄʜ Đằɴɢ (ǫᴜậɴ ʜᴀɪ ʙà ᴛʀưɴɢ, ʜà ɴộɪ), ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ ủɴɢ ʜộ 𝟸𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ/ᴍũɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ… ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ […]