ᴘʜẫɴ ɴộ: ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴅạʏ ʟáɪ xᴇ ʙị ᴛố đụɴɢ ᴄʜạᴍ ᴠùɴɢ ɴʜạʏ ᴄảᴍ ᴄủᴀ ɴữ ʜọᴄ ᴠɪêɴ: ᴛừ 𝟸𝟶𝟶𝟾 ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ʙị ᴋỷ ʟᴜậᴛ, ᴛạᴍ đìɴʜ ᴄʜỉ 𝟸 ᴛᴜầɴ để ʟàᴍ ʀõ

28 Tháng Bảy, 2021 admin 0

ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴄᴀᴏ đẳɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ 𝟸 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴛạᴍ đìɴʜ ᴄʜỉ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʜầʏ ɢɪáᴏ ᴅạʏ ʟáɪ xᴇ […]

ᴛàɪ xế xᴇ ʙáɴ ᴛảɪ đ.ấᴍ ᴠ.ỡ ᴍặᴛ ᴄsɢᴛ, ᴛự ý ɢỡ ʀàᴏ ᴄʜắɴ ᴠượᴛ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅịᴄʜ

27 Tháng Bảy, 2021 admin 0

ʙ̼ấ̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ấ̼ᴘ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼đ̼ố̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ư̼ợ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ẫ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ố̼ ̼ᴛ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ì̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ọ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ư̼ợ̼ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ể̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ị̼ᴄ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ậ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼í̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ị̼ ̼ʟ̼ự̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ư̼ợ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ứ̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ă̼ɴ̼ɢ̼ […]