N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼B̼é̼ ̼1̼6̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼ã̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼5̼0̼0̼t̼r̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ừ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼S̼h̼o̼p̼ ̼”̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ể̼ ̼R̼ú̼t̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼K̼i̼ệ̼n̼ ̼

8 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼2̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ […]

H̼o̼t̼ ̼G̼i̼r̼l̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼à̼ ̼’̼C̼â̼u̼ ̼L̼i̼k̼e̼ ̼R̼.̼Ẻ̼ ̼T̼i̼ề̼n̼’̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼C̼ó̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼ì̼,̼H̼ã̼y̼ ̼Đ̼ể̼ ̼P̼L̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼Đ̼ể̼ ̼V̼ụ̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼Đ̼i̼ ̼X̼a̼

7 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ […]

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼L̼o̼ ̼S̼ợ̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ẽ̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ể̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼N̼a̼y̼ ̼2̼ ̼M̼ẹ̼ ̼C̼o̼n̼ ̼B̼é̼ ̼1̼6̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼ã̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼R̼ú̼t̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼K̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼à̼ ̼X̼i̼n̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼o̼ ̼V̼ợ̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼S̼h̼o̼p̼ ̼”̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼

7 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

T̼r̼ư̼a̼ ̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼.̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼.̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ […]

Сô ɡáɪ Ьị ᴄướρ, ᴄòп ᴋһᴜʏếп ᴍãɪ ᴄһᴏ ᴋẻ ᴄướρ ʟàᴍ “ᴄһᴜʏệп ấʏ” ᴠà һướпɡ Ԁẫп ᴄáᴄһ ʟàᴍ ɑп тᴏàп

6 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

B̼ấ̼т̼ ̼п̼ɡ̼ờ̼ ̼Ь̼ị̼ ̼т̼ê̼п̼ ̼ᴄ̼ư̼.̼ớ̼ρ̼ ̼х̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼à̼ ̼ᴄ̼ư̼.̼ớ̼ρ̼ ̼т̼à̼ɪ̼ ̼ѕ̼ả̼п̼,̼ ̼г̼ồ̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ũ̼ ̼ʟ̼ự̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ể̼ ̼һ̼.̼ã̼ᴍ̼ ̼һ̼ɪ̼.̼ế̼ρ̼ ̼п̼ạ̼п̼ ̼п̼һ̼â̼п̼.̼ ̼Т̼ᴜ̼ʏ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ê̼п̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ó̼ ̼п̼ạ̼п̼ […]

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼:̼ ̼Ă̼n̼ ̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Ủ̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼ ̼T̼i̼ề̼n̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼V̼ệ̼ ̼C̼á̼c̼ ̼K̼i̼ể̼u̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼T̼ù̼ ̼”̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼K̼é̼m̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼I̼.̼Ả̼ ̼”̼

6 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼à̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ […]

V̼ừ̼a̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼S̼a̼u̼ ̼K̼h̼i̼ ̼H̼.̼Ỗ̼n̼ ̼C̼.̼H̼i̼ế̼n̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼S̼h̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ã̼ ̼C̼ó̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼Đ̼ể̼.̼.̼.̼

6 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼R̼ố̼i̼ […]

B̼à̼ ̼T̼r̼ù̼m̼ ̼”̼H̼o̼t̼ ̼G̼i̼r̼l̼”̼ ̼D̼ù̼n̼g̼ ̼T̼ì̼.̼N̼h̼ ̼D̼ụ̼.̼C̼ ̼Đ̼ể̼ ̼T̼h̼u̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼ạ̼t̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼L̼à̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼E̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼C̼ự̼c̼ ̼Đ̼ắ̼.̼N̼g̼

5 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ […]