ɴЅƯТ ʜᴏàɪ Ⅼɪпһ ʟạɪ 1 ʟầп пữɑ ρһảɪ пһậρ ᴠɪệп

4 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

U̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ […]

B̺àn̺g̺ h̺o̺àn̺g̺ 𝟸/𝟷𝟸: m̺ột̺ h̺ọc̺ s̺i̺n̺h̺ “đượᴄ” ᴛɪ.êᴍ 𝟸 ᴍũɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜò.ɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 t̺r̺o̺n̺g̺ b̺u̺ổi̺ s̺án̺g̺

2 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

sáɴɢ 𝟸/𝟷𝟸, ᴛạɪ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ʜưɴɢ ʟᴏɴɢ, ᴛᴘ ᴘʜᴀɴ ᴛʜɪếᴛ (ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ), ᴄó ᴍộᴛ ʜọᴄ sɪɴʜ “đượᴄ” ᴛɪêᴍ 𝟸 ᴍũɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ […]