V̼Ừ̼A̼ ̼X̼O̼N̼G̼ ̼:̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼T̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼”̼2̼1̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼

7 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

ᴛʜầɴ đồɴɢ ᴛʀɪ ᴛʜứᴄ ᴍớɪ Ấɴ Độ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đưᴀ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴅự đᴏáɴ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄủᴀ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ […]