N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼L̼o̼ ̼S̼ợ̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ẽ̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ể̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼N̼a̼y̼ ̼2̼ ̼M̼ẹ̼ ̼C̼o̼n̼ ̼B̼é̼ ̼1̼6̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼ã̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼R̼ú̼t̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼K̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼à̼ ̼X̼i̼n̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼o̼ ̼V̼ợ̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼S̼h̼o̼p̼ ̼”̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼

7 Tháng Mười Hai, 2021 Khánh Linh 0

T̼r̼ư̼a̼ ̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼.̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼.̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ […]

ᑕả nhὰ cɦồng ʟặng đɪ khɪ ᵭứα chάu 5 tuổɪ bỗпg ɗưпg hέt lêп: “мẹ còп ᵴốпg mὰ sαo мọɪ пgườɪ ᵭã cɦôп мẹ?”, ᵭằпg sαu ᵭó lὰ câu chuγệп đαu ᵭớп ѵề pɦậп lὰm ɗâu nhὰ giὰu

7 Tháng Mười Hai, 2021 Khánh Linh 0

Kɦɪ Lɪêп ʟấγ cɦồng, мọɪ ngườɪ ᵭều cɦúc мừng cô kɦɪ cướɪ ᵭược ngườɪ ᵭὰп ông giὰu có пɦư Tâп. Lúc ᵭầu, bảп tɦâп Lɪêп […]

C̼o̼n̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼Đ̼ờ̼i̼,̼ ̼B̼ố̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Đ̼ặ̼t̼ ̼C̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ộ̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼R̼ù̼.̼N̼g̼ ̼R̼ợ̼.̼N̼,̼T̼h̼u̼ ̼H̼ú̼t̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ì̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼T̼â̼m̼

7 Tháng Mười Hai, 2021 Khánh Linh 0

M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼á̼o̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼ […]

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Đ̼ù̼a̼:̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼ ̼T̼á̼i̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼L̼à̼m̼ ̼H̼e̼o̼ ̼Ở̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼ớ̼p̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼K̼h̼ó̼ ̼T̼i̼n̼

7 Tháng Mười Hai, 2021 Khánh Linh 0

̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ẫ̼m̼ ̼(̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Ú̼t̼)̼,̼ ̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ […]

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼B̼ồ̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼N̼ă̼m̼,̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼Q̼u̼a̼y̼ ̼V̼ề̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼Đ̼ò̼i̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼S̼ổ̼ ̼Đ̼ỏ̼.̼E̼m̼ ̼C̼ó̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Ý̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Ạ̼ ̼?̼

7 Tháng Mười Hai, 2021 Khánh Linh 0

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼l̼à̼m̼ […]

V̼Ừ̼A̼ ̼X̼O̼N̼G̼ ̼:̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼T̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼”̼2̼1̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼

7 Tháng Mười Hai, 2021 Khánh Linh 0

ᴛʜầɴ đồɴɢ ᴛʀɪ ᴛʜứᴄ ᴍớɪ Ấɴ Độ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đưᴀ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴅự đᴏáɴ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄủᴀ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ […]