ɴÓɴɢ sÁɴɢ 𝟸𝟼/𝟷𝟷: ĐÃ ᴛÌᴍ ʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴋʜɪếɴ 𝟹 ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ở ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ

ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ 𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠà 𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ ʟà sốᴄ ᴘʜảɴ ᴠệ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠᴇʀᴏᴄᴇʟʟ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.
ᴛốɪ 𝟸𝟻/𝟷𝟷, sở ʏ ᴛế ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ đã ᴄó ʙáᴏ ᴄáᴏ ɢửɪ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ đáɴʜ ɢɪá ᴄủᴀ ʜộɪ đồɴɢ ᴛư ᴠấɴ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴠề ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛᴀɪ ʙɪếɴ ɴặɴɢ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ɢɪàʏ ᴋɪᴍ ᴠɪệᴛ (ᴛʜị ᴛʀấɴ ɴôɴɢ ᴄốɴɢ, ʜᴜʏệɴ ɴôɴɢ ᴄốɴɢ).

ʟốɪ ᴠàᴏ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ɢɪầʏ ᴋɪᴍ ᴠɪệᴛ (ᴛạɪ ᴄụᴍ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴛʜị ᴛʀấɴ ɴôɴɢ ᴄốɴɢ, ʜᴜʏệɴ ɴôɴɢ ᴄốɴɢ, ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ). (Ảɴʜ: ʜᴏᴀ ᴍᴀɪ/ᴛᴛxᴠɴ)

ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ 𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠà 𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ ʟà sốᴄ ᴘʜảɴ ᴠệ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠᴇʀᴏᴄᴇʟʟ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Đâʏ ʟà ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʜộɪ đồɴɢ ᴛư ᴠấɴ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ɢɪàʏ ᴋɪᴍ ᴠɪệᴛ, ʜᴜʏệɴ ɴôɴɢ ᴄốɴɢ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟻/𝟷𝟷.

ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴄó ᴄáᴄ ᴘʜó ɢɪáᴏ sư, ᴛɪếɴ sỹ, ʙáᴄ sỹ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴀ𝟿 (ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ); ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴍở ʀộɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ – ᴠɪệɴ ᴠệ sɪɴʜ ᴅịᴄʜ ᴛễ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ; ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ʜộɪ đồɴɢ ᴛư ᴠấɴ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ đáɴʜ ɢɪá ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛᴀɪ ʙɪếɴ ɴặɴɢ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ số 𝟿𝟼𝟽/ǫĐ-sʏᴛ ɴɢàʏ 𝟿/𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟶 ᴄủᴀ ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ; ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛỉɴʜ; ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ; ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ɴôɴɢ ᴄốɴɢ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏệɴ ɴôɴɢ ᴄốɴɢ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ʜộɪ đồɴɢ đã ᴛʜảᴏ ʟᴜậɴ ᴠà ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ, ᴋɪếɴ ɴɢʜị: ᴛᴏàɴ ʙộ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴄấᴘ ᴘʜáᴛ, ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ, ʙảᴏ ǫᴜảɴ, ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛỉɴʜ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ ɴôɴɢ ᴄốɴɢ ᴠà đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ɢɪàʏ ᴋɪᴍ ᴠɪệᴛ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ᴠà ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴍở ʀộɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟷𝟷, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ ɴôɴɢ ᴄốɴɢ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍũɪ ᴛʜứ 𝟸 ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠᴇʀᴏᴄᴇʟʟ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ɢɪàʏ ᴋɪᴍ ᴠɪệᴛ.

ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ, ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ… đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ, ᴄʜưᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ sᴀɪ sóᴛ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ, ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ.

ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ đã ᴄó 𝟷𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴘʜảɴ ứɴɢ ɴặɴɢ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ. ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴘʜảɴ ứɴɢ ɴặɴɢ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ɴêᴜ ᴛʀêɴ đềᴜ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ 𝟹𝟶 ᴘʜúᴛ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ᴛạɪ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ.

ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ đượᴄ xử ᴛʀí ᴄấᴘ ᴄứᴜ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴛʜᴇᴏ ᴘʜươɴɢ áɴ xử ᴛʀí ᴠà ᴛʜᴇᴏ ᴘʜáᴄ đồ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴛʜôɴɢ ᴛư 𝟻𝟷/𝟸𝟶𝟷𝟽/ᴛᴛ-ʙʏᴛ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟷𝟽 ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ᴠà xử ᴛʀí ᴘʜảɴ ᴠệ.

Đếɴ ɴᴀʏ, ᴄó 𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛử ᴠᴏɴɢ, 𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ ᴠà 𝟼 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄòɴ ʟạɪ đᴀɴɢ đượᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ.

ʜộɪ đồɴɢ ᴛư ᴠấɴ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴄũɴɢ đề ɴɢʜị ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ ᴠà ᴠɪệɴ ᴠệ sɪɴʜ ᴅịᴄʜ ᴛễ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ, ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴄʜᴏ ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴠề xử ᴛʀí ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴘʜảɴ ᴠệ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ.

ʜộɪ đồɴɢ ᴛư ᴠấɴ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴄũɴɢ đề ɴɢʜị ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ᴅừɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠᴇʀᴏᴄᴇʟʟ ʟô ʙ𝟸𝟶𝟸𝟷𝟷𝟶𝟹𝟹𝟿𝟾 ᴛʀêɴ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜờ ʙộ ʏ ᴛế ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠɪệᴄ xử ᴛʀí đốɪ ᴠớɪ số ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴàʏ.

ᴍẫᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴɴᴇ ᴠᴇʀᴏᴄᴇʟʟ ʟô ʙ𝟸𝟶𝟸𝟷𝟷𝟶𝟹𝟹𝟿𝟾 ᴄũɴɢ sẽ đượᴄ ɢửɪ ʀᴀ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ địɴʜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠà sɪɴʜ ᴘʜẩᴍ để ᴋɪểᴍ địɴʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

Nguồn: https://vtc.vn/ket-luan-nguyen-nhan-gay-tai-bien-sau-tiem-vaccine-tai-thanh-hoa-ar648542.html?fbclid=IwAR10IDNHkuGGS4XU3BVR7WjYXWWJJ_KJ0YDt9oyxhW2yd6vxFdPqZY-3WeE

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*