ᴄẢɴʜ ʙÁᴏ: xᴜấᴛ ʜɪệɴ ʙɪếɴ ᴛʜể ɴᴄᴏᴠ ᴍᴀɴɢ số ʟượɴɢ độᴛ ʙɪếɴ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴄó, ʟâʏ ʟᴀɴ ɴʜᴀɴʜ ʜơɴ ᴄả ᴅᴇʟᴛᴀ

ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴀɴʜ đã ɢɪóɴɢ ʟêɴ ʜồɪ ᴄʜᴜôɴɢ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴠề ᴍộᴛ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ, đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở ʙᴏᴛsᴡᴀɴᴀ, ʟà ᴘʜɪêɴ ʙảɴ ᴠɪʀᴜs độᴛ ʙɪếɴ ɴʜấᴛ ᴄʜᴏ đếɴ ɴᴀʏ.
ʙáᴏ ᴅᴀɪʟʏ ᴍᴀɪʟ ɴɢàʏ 𝟸𝟺-𝟷𝟷 đưᴀ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ đếɴ ɴᴀʏ, ᴄʜỉ ᴄó 𝟷𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄủᴀ ᴄʜủɴɢ ɴàʏ, ᴄó ᴛʜể đượᴄ đặᴛ ᴛêɴ ʟà “ɴᴜ”, đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴó đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở 𝟹 ɴướᴄ, ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ʙɪếɴ ᴛʜể ɴàʏ ᴅễ ʟâʏ ʟᴀɴ ʜơɴ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ɴó ᴄòɴ ᴍᴀɴɢ 𝟹𝟸 độᴛ ʙɪếɴ, ɴʜɪềᴜ độᴛ ʙɪếɴ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ɴó ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄᴀᴏ, ᴋʜáɴɢ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴠà ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛʜᴀʏ ᴠề ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ɢᴀɪ ʜơɴ ʙấᴛ ᴋỳ ʙɪếɴ ᴛʜể ɴàᴏ ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸, ᴋể ᴄả ᴅᴇʟᴛᴀ.

ɢɪáᴏ sư ғʀᴀɴᴄᴏɪs ʙᴀʟʟᴏᴜx, ɴʜà ᴅɪ ᴛʀᴜʏềɴ ʜọᴄ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ Đʜ ᴄᴀᴏ đẳɴɢ ʟᴏɴᴅᴏɴ, ɴóɪ ʙɪếɴ ᴛʜể ɴàʏ ᴄó ᴛʜể xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷 đợᴛ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ʟâᴜ ᴅàɪ ᴄủᴀ 𝟷 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʙị sᴜʏ ɢɪảᴍ ʜệ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ. ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴀɪᴅs ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ.

Ở ɴʜữɴɢ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʙị sᴜʏ ɢɪảᴍ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ, ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄó ᴛʜể ᴋéᴏ ᴅàɪ ʜàɴɢ ᴛʜáɴɢ ᴅᴏ ᴄơ ᴛʜể ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜốɴɢ ʟạɪ ɴó. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ᴄó ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ để độᴛ ʙɪếɴ, ɢɪúᴘ ɴó xâᴍ ɴʜậᴘ ᴠàᴏ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʜủ ᴄủᴀ ᴄơ ᴛʜể.

ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴄủᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. Ảɴʜ: ᴅᴀɪʟʏ ᴍᴀɪʟ

ɴʜữɴɢ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴠề ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ɢᴀɪ ᴋʜɪếɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴠắᴄ-xɪɴ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴋʜó ᴄʜốɴɢ ʟạɪ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍớɪ ᴠì ᴠắᴄ-xɪɴ “ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ” ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʟᴏạɪ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ɢᴀɪ ᴄũ ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs. ᴛɪếɴ sĩ ᴛᴏᴍ ᴘᴇᴀᴄᴏᴄᴋ, ɴʜà ᴠɪʀᴜs ʜọᴄ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ Đʜ ɪᴍᴘᴇʀɪᴀʟ, ᴍô ᴛả sự ᴋếᴛ ʜợᴘ độᴛ ʙɪếɴ ᴄủᴀ ʙɪếɴ ᴛʜể ɴàʏ ʟà “ᴋʜủɴɢ ᴋʜɪếᴘ”.

Ôɴɢ ᴘᴇᴀᴄᴏᴄᴋ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ʙ.𝟷.𝟷.𝟻𝟸𝟿, ᴛêɴ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴄủᴀ ʙɪếɴ ᴛʜể ɴàʏ, ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ “ᴛồɪ ᴛệ ʜơɴ ɢầɴ ɴʜư ʙấᴛ ᴄứ ᴄʜủɴɢ ɴàᴏ ᴋʜáᴄ”, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄả ᴄʜủɴɢ ᴅᴇʟᴛᴀ đᴀɴɢ ʜᴏàɴʜ ʜàɴʜ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ. ɢɪáᴏ sư ʙᴀʟʟᴏᴜx ɴʜậɴ địɴʜ ʙ.𝟷.𝟷.𝟻𝟸𝟿 ᴄó ᴛʜể ɴé đượᴄ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ᴅᴇʟᴛᴀ.

ᴅù ᴠậʏ, ᴄáᴄ ɴʜà ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ số ʟượɴɢ độᴛ ʙɪếɴ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴄó ᴄủᴀ ʙɪếɴ ᴛʜể ɴàʏ ᴄó ᴛʜể ᴋʜɪếɴ ɴó ᴛʀở ɴêɴ “ᴋʜôɴɢ ổɴ địɴʜ” ᴠà ᴋʜó ʟâʏ ʟᴀɴ. ᴛʜᴇᴏ ʜọ, “ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ǫᴜá ʟᴏ ʟắɴɢ” ᴠì ᴄʜưᴀ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɴàᴏ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ʙ.𝟷.𝟷.𝟻𝟸𝟿 đᴀɴɢ ʟᴀɴ ʀᴀ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ.

Đếɴ ɴᴀʏ, 𝟹 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ʙɪếɴ ᴛʜể ʙ.𝟷.𝟷.𝟻𝟸𝟿 đã đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ở ʙᴏᴛsᴡᴀɴᴀ, 𝟼 ᴄᴀ ở ɴᴀᴍ ᴘʜɪ ᴠà 𝟷 ᴄᴀ ở ʜồɴɢ ᴋôɴɢ.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-canh-bao-bien-the-sars-cov-2-dot-bien-hon-ca-delta-20211125092506751.htm

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*