ᴛɪɴ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛᴏ̂́ɪ 25/11 : sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ “ʟᴀ̣ɪ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ” sᴀᴜ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴏ̛̉ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏ́ᴀ

ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟷𝟷, ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴠừᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ 𝟹𝟶 ᴛᴜổɪ, ʟà ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ɢɪàʏ ᴋɪᴍ ᴠɪệᴛ, ʙị ᴘʜảɴ ứɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠᴇʀᴏ ᴄᴇʟʟ.

ᴄʜị ʟà ɴɢườɪ ᴛʜứ ʙᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ ɴôɴɢ ᴄốɴɢ ʜôᴍ 𝟸𝟹/𝟷𝟷. sᴀᴜ ᴋʜɪ 𝟺𝟶𝟶 ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ɢɪàʏ ᴋɪᴍ ᴠɪệᴛ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠᴇʀᴏ ᴄᴇʟʟ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʏ ᴛế ɢʜɪ ɴʜậɴ ʜơɴ 𝟹𝟶 ɴɢườɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟻 ɴɢườɪ ʙị ɴặɴɢ, đượᴄ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ᴘʜảɴ ứɴɢ ᴘʜảɴ ᴠệ.

ʜọ đượᴄ ʙáᴄ sĩ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏệɴ ɴôɴɢ ᴄốɴɢ ᴠà ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴘʜảɴ ứɴɢ ɴʜᴀɴʜ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế sơ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ᴄʜỗ, sᴀᴜ đó ᴄʜᴜʏểɴ ᴠề ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄùɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɴʜẹ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, sáɴɢ 𝟸𝟺/𝟷𝟷, sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ɢɪờ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ʜᴀɪ ɴữ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ 𝟸𝟿-𝟹𝟶 ᴛᴜổɪ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ; ɴɢườɪ ᴛʜứ ʙᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ.

ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ʜᴜʏệɴ ɴôɴɢ ᴄốɴɢ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ đềᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜóᴍ ᴛᴜổɪ 𝟸𝟻-𝟹𝟶, ʜầᴜ ʜếᴛ ʟà ᴘʜụ ɴữ. ʜɪệɴ ᴄòɴ 𝟿 ɴɢườɪ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴍộᴛ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛɪêɴ ʟượɴɢ ɴặɴɢ. ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɴʜẹ ʜơɴ đᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜᴜʏệɴ, sứᴄ ᴋʜỏᴇ đã ổɴ địɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟷𝟷, ʜᴜʏệɴ ɴôɴɢ ᴄốɴɢ ᴠà ᴍộᴛ số địᴀ ᴘʜươɴɢ ở ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴄùɴɢ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠᴇʀᴏ ᴄᴇʟʟ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ, sᴏɴɢ ᴄʜỉ ᴄó ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ɢɪàʏ ᴋɪᴍ ᴠɪệᴛ ɢặᴘ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ. ʜộɪ đồɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴠà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ, sᴏɴɢ ᴄʜưᴀ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, số ʟô ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄũɴɢ ɴʜư ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ɢɪàʏ ᴋɪᴍ ᴠɪệᴛ…

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴛʀịɴʜ ʜữᴜ ʜùɴɢ, ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ, ᴛấᴛ ᴄả ɴɢườɪ đăɴɢ ᴋý ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ʜôᴍ đó đềᴜ đượᴄ ᴄáɴ ʙộ ʏ ᴛế ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ, ᴛư ᴠấɴ ᴠề ʟᴏạɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴛɪêᴍ ʟầɴ ɴàʏ ᴠà ᴄáᴄ ᴘʜảɴ ứɴɢ ᴄó ᴛʜể ɢặᴘ ᴘʜảɪ. ᴋʜɪ sự ᴄố xảʏ ʀᴀ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã ʜᴜʏ độɴɢ ᴛốɪ đᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị, ᴛʜᴜốᴄ ᴠà ɴʜâɴ ʟựᴄ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ để đɪềᴜ ᴛʀị ɴɢườɪ ʙệɴʜ ɴʜưɴɢ 𝟹 ɴɢườɪ ᴄó ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ǫᴜá ɴặɴɢ ᴠà ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ǫᴜá ɴʜᴀɴʜ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ.

 

ᴄôɴɢ ᴛʏ ɢɪàʏ ᴋɪᴍ ᴠɪệᴛ ɴơɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴄố sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. Ảɴʜ: ʟê ʜᴏàɴɢ

ʙộ ʏ ᴛế ᴠừᴀ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴄử độɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ʙáᴄ sĩ, đɪềᴜ ᴅưỡɴɢ ʜồɪ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ, ᴄʜɪ ᴠɪệɴ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɢặᴘ sự ᴄố ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ. ʙộ ᴄũɴɢ đề ɴɢʜị ᴄơ sở ᴋʜáᴍ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ ᴘʜốɪ ʜợᴘ, ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴍọɪ ɴɢᴜồɴ ʟựᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ, ᴄấᴘ ᴄứᴜ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴄʜᴏ ʜọ. ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ đượᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛự ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, đáɴʜ ɢɪá, ʀà sᴏáᴛ, ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ᴄáᴄ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄʜưᴀ ᴀɴ ᴛᴏàɴ; ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ đạᴛ ᴛʜì ᴛạᴍ đìɴʜ ᴄʜỉ để ʙổ sᴜɴɢ, ᴄʜấɴ ᴄʜỉɴʜ.

ʟãɴʜ đạᴏ ʜᴜʏệɴ ɴôɴɢ ᴄốɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ᴅừɴɢ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠᴇʀᴏ ᴄᴇʟʟ, ᴄòɴ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴋʜáᴄ ᴠẫɴ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜư ᴋế ʜᴏạᴄʜ. ʜᴜʏệɴ đᴀɴɢ độɴɢ ᴠɪêɴ, ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛʜâɴ ɴʜâɴ ʟᴏ ʜậᴜ sự ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đã ᴍấᴛ, ʜỗ ᴛʀợ ᴍỗɪ ɢɪᴀ đìɴʜ 𝟻𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ; ᴄôɴɢ ᴛʏ ɢɪàʏ ᴋɪᴍ ᴠɪệᴛ ʜỗ ᴛʀợ ᴍỗɪ ɢɪᴀ đìɴʜ 𝟷𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠà xᴇᴍ xéᴛ ʜỗ ᴛʀợ ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ đếɴ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ.

ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ, ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ ʜơɴ 𝟸.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó ʜơɴ 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ đã đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ, 𝟷𝟸 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ᴛỉɴʜ đã ᴛɪêᴍ đượᴄ ʜơɴ 𝟸,𝟹 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Nguồn: https://vnexpress.net/them-nguoi-tu-vong-sau-tiem-vaccine-covid-19-o-thanh-hoa-4394359.html

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*