ᴛɪếɴ sĩ Đᴏàɴ ʜươɴɢ : 𝟻𝟶% ɴɢườɪ ᴛʀêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʟà ᴠô ᴄôɴɢ ʀồɪ ɴɢʜề, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠɪệᴄ ɢì ʟàᴍ, ăɴ ʜᴀ̣ɪ và ᴠô ᴅᴜ̣ɴɢ

ʟà ᴋʜáᴄʜ ᴍờɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄà ᴘʜê sáɴɢ ᴠớɪ ᴠᴛᴠ𝟹, ᴛɪếɴ sĩ ᴠăɴ ʜọᴄ Đᴏàɴ ʜươɴɢ đã ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜữɴɢ sᴜʏ ɴɢʜĩ, ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴠề ᴄʜủ đề “ᴠạ ᴍɪệɴɢ” ᴄũɴɢ ɴʜư ᴠăɴ ʜóᴀ ứɴɢ xử ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.

ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đᴀɴɢ ᴄᴏɪ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ɴàʏ ʟà ɴơɪ để “ɴéᴍ đá”, ʜọ sẵɴ sàɴɢ xúᴄ ᴘʜạᴍ ʙừᴀ ʙãɪ ᴠà ʟàᴍ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ʙấᴛ ᴋì ɴɢườɪ ɴàᴏ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ.

ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ᴛʜảᴏ ʟᴜậɴ ᴄùɴɢ ᴠᴛᴠ𝟹 đượᴄ ᴘʜáᴛ sóɴɢ, ᴛs ᴠăɴ ʜọᴄ Đᴏàɴ ʜươɴɢ đã ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠề ᴄʜủ đề “ᴠạ ᴍɪệɴɢ” ɴɢᴏàɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ.

ᴛs Đᴏàɴ ʜươɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴠạ ᴍɪệɴɢ ᴄó ᴛʜể đếɴ ᴠớɪ ʙấᴛ ᴋì ᴀɪ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ sử ᴅụɴɢ ɴɢôɴ ɴɢữ ɴʜư ᴄôɴɢ ᴄụ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴄàɴɢ ᴅễ ᴍắᴄ ᴘʜảɪ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴàʏ. Để ᴛʀáɴʜ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴàʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴛs ɴêɴ ᴄầɴ ᴄó sự ᴄẩɴ ᴛʀọɴɢ, ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ, ʟờɪ ɴóɪ ᴠà ᴘʜảɪ ᴄó ᴘʜôɴɢ ᴠăɴ ʜᴏá ʟớɴ.

ᴠề ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ “ᴀɴʜ ʜùɴɢ ʙàɴ ᴘʜíᴍ”, “ɴéᴍ đá” ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ᴛs Đᴏàɴ ʜươɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴠăɴ ʜᴏá ᴅùɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄʜưᴀ ᴄó ᴠăɴ ʜᴏá ᴍạɴɢ, ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴅựᴀ ᴠàᴏ sự ẩɴ ᴅᴀɴʜ ᴄủᴀ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ɴàʏ ɴêɴ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ ᴄáɪ ǫᴜʏềɴ đượᴄ ɴéᴍ đá, ʟàᴍ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ, ᴛs Đᴏàɴ ʜươɴɢ ᴛʀíᴄʜ ᴅẫɴ ᴍộᴛ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄʜỉ ʀᴀ 𝟻𝟶% ᴛʀêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʟà ᴠô ᴄôɴɢ ʀồɪ ɴɢʜề, ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴠớɪ ʏếᴜ ᴛố ᴠăɴ ʜᴏá ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴠà ᴠăɴ ʜᴏá ứɴɢ xử ᴄʜưᴀ ʜợᴘ ʟý ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴅẫɴ ᴛớɪ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴéᴍ đá ɴɢàʏ ᴍộᴛ ʙɪếɴ ᴛướɴɢ ʜơɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ.

ᴛừ đâʏ, ᴛɪếɴ sĩ Đᴏàɴ ʜươɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴠấɴ đề ᴄũɴɢ ɴằᴍ ở ᴄáᴄʜ ǫᴜảɴ ʟý ǫᴜỹ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄủᴀ ᴍỗɪ ɴɢườɪ: “ᴍᴜốɴ ǫᴜảɴ ʟý đượᴄ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴘʜảɪ sốɴɢ ᴄó íᴄʜ, ᴛʜᴀʏ ᴠì ᴅàɴʜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʟướᴛ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴀ ᴅᴜᴀ ᴄʜửɪ ʙớɪ ᴀɪ, ɴêɴ đọᴄ ᴍộᴛ ᴄᴜốɴ sáᴄʜ, ɴɢʜᴇ ᴍộᴛ ʙảɴ ɴʜạᴄ”. ɴếᴜ ᴄó ᴠăɴ ʜóᴀ ứɴɢ xử ᴄᴀᴏ, ᴠạ ᴍɪệɴɢ ᴠẫɴ ʟà ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴄó ᴛʜể xảʏ ʀᴀ ɴʜưɴɢ sẽ íᴛ ᴠà ʜạɴ ᴄʜế ʜơɴ.

ᴛừ đâʏ, ᴛɪếɴ sĩ Đᴏàɴ ʜươɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴠấɴ đề ᴄũɴɢ ɴằᴍ ở ᴄáᴄʜ ǫᴜảɴ ʟý ǫᴜỹ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄủᴀ ᴍỗɪ ɴɢườɪ: “ᴍᴜốɴ ǫᴜảɴ ʟý đượᴄ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴘʜảɪ sốɴɢ ᴄó íᴄʜ, ᴛʜᴀʏ ᴠì ᴅàɴʜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʟướᴛ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴀ ᴅᴜᴀ ᴄʜửɪ ʙớɪ ᴀɪ, ɴêɴ đọᴄ ᴍộᴛ ᴄᴜốɴ sáᴄʜ, ɴɢʜᴇ ᴍộᴛ ʙảɴ ɴʜạᴄ”. ɴếᴜ ᴄó ᴠăɴ ʜóᴀ ứɴɢ xử ᴄᴀᴏ, ᴠạ ᴍɪệɴɢ ᴠẫɴ ʟà ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴄó ᴛʜể xảʏ ʀᴀ ɴʜưɴɢ sẽ íᴛ ᴠà ʜạɴ ᴄʜế ʜơɴ.

ɴɢᴜồɴ: ᴄᴀғᴇʙɪᴢ.ᴠɴ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*