ᴠụ 𝟹 ᴄáɴ ʙộ ᴜốɴɢ ᴄà ᴘʜê ɢɪữᴀ ʟúᴄ đᴀɴɢ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ: sẽ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ

ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ sự ᴠɪệᴄ đã ʙáᴏ ᴠớɪ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủᴀ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʜị ᴛʀấɴ Đầᴍ ᴅơɪ (ʜᴜʏệɴ Đầᴍ ᴅơɪ, ᴛỉɴʜ ᴄà ᴍᴀᴜ) ᴍớɪ đâʏ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ 𝟹 ᴄáɴ ʙộ ɴɢồɪ ᴜốɴɢ ᴄà ᴘʜê ɢɪữᴀ ʟúᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ đᴀɴɢ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼. ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ đã ʙáᴏ ᴠớɪ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủᴀ ᴛʜị ᴛʀấɴ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ʙị ʟậᴘ ʙɪêɴ ʙảɴ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛụ ᴛậᴘ đôɴɢ ɴɢườɪ, ᴋʜôɴɢ ɢɪữ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ, ᴋʜôɴɢ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴠà ʀᴀ đườɴɢ ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜựᴄ sự ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ, 𝟹 ᴄáɴ ʙộ ɢồᴍ: ᴘ.ᴛ.ʟ. (ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ở ʜᴜʏệɴ Đầᴍ ᴅơɪ), ᴛ.ᴋ. ɴ. (ᴘʜó ᴘʜòɴɢ ɴộɪ ᴠụ) ᴠà ᴛ.ᴄ.ᴛ. (ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đầᴍ ᴅơɪ).
sáɴɢ ɴᴀʏ, đạɪ ᴅɪệɴ ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ Đầᴍ ᴅơɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ᴛʀɪ ᴛʜứᴄ ᴠà ᴄᴜộᴄ sốɴɢ, ʜᴜʏệɴ đã ɴắᴍ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề sự ᴠɪệᴄ, ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ʜᴜʏệɴ ʟà sẽ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄáɴ ʙộ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ʜôᴍ ǫᴜᴀ, ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜᴀɴɢ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛʜị ᴛʀấɴ Đầᴍ ᴅơɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ʙáᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ɢɪớɪ ᴄʜứᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ʜồ sơ ᴄʜᴜʏểɴ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ, đề ɴɢʜị ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜᴜʏệɴ ᴘʜạᴛ 𝟹 ᴄáɴ ʙộ ɴàʏ 𝟷𝟽 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. ᴘʜạᴛ ᴄʜủ ǫᴜáɴ ᴄà ᴘʜê ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ 𝟷𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ Đầᴍ ᴅơɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜᴀɴʜ ʟɪêᴍ ᴛʀả ʟờɪ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ, ᴘʜòɴɢ ᴛư ᴘʜáᴘ ʜᴜʏệɴ đᴀɴɢ ᴛʜẩᴍ địɴʜ ʜồ sơ xử ᴘʜạᴛ ᴅᴏ ᴜʙɴᴅ ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ.

Nguồn: https://soha.vn/vu-3-can-bo-uong-ca-phe-giua-luc-dang-gian-cach-xa-hoi-se-xu-ly-nghiem-20210731112322217.htm

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*