PTT ᴠũ Đứᴄ Đᴀᴍ: “ɢɪặᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ở ɴɢᴀʏ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ɴʜà, ɴếᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴄả ɴướᴄ sẽ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ”

ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴠũ Đứᴄ Đᴀᴍ đã ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ɴʜư ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠớɪ 𝟷𝟿 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟾/𝟽, sᴀᴜ 𝟷𝟶 ɴɢàʏ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼.

ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟾/𝟽, ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴠũ Đứᴄ Đᴀᴍ, ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đã ᴄʜủ ᴛʀì ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠớɪ 𝟷𝟿 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛʜᴇᴏ ᴛᴛxᴠɴ, ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴠũ Đứᴄ Đᴀᴍ ɴʜậɴ địɴʜ, ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đã ʟᴀɴ ʀộɴɢ ᴠà sâᴜ, ɴʜấᴛ ʟà ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ʟᴏɴɢ ᴀɴ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, Đồɴɢ ɴᴀɪ.

ᴠɴᴇxᴘʀᴇss ᴅẫɴ ʟờɪ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴠũ Đứᴄ Đᴀᴍ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, “ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ đếɴ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴄòɴ ʀấᴛ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ”. ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ᴍộᴛ số ᴛỉɴʜ ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ sôɴɢ ʜậᴜ ᴠà ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ, ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ, “ɴʜưɴɢ số ʟượɴɢ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄʜưᴀ ɢɪảᴍ ʀõ ʀệᴛ”.

“ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄʜỉ ɴóɪ đếɴ ᴄấᴘ ᴄơ sở, xã, ᴘʜườɴɢ ʟà ᴄʜưᴀ đủ. ʙâʏ ɢɪờ ᴘʜảɪ ɴóɪ ᴛừɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜố, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴛừɴɢ ᴄụᴍ ᴅâɴ ᴄư… ᴘʜảɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴠà ᴛʀɪệᴛ để ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼. Đấʏ ʟà ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴄăɴ ᴄơ ɴʜấᴛ. ᴄʜỉ ᴄó ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴛʜậᴛ ɴɢʜɪêᴍ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴍớɪ ʟàᴍ ᴄʜậᴍ ʟạɪ ᴛốᴄ độ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴄủᴀ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ, ᴄắᴛ đứᴛ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ”, ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ.
“ɢɪặᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đã ở ɴɢᴀʏ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ɴʜà ᴍìɴʜ ʀồɪ, ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜì ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ sẽ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ, ᴄả ᴘʜườɴɢ, ǫᴜậɴ, ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴠà ᴄả ɴướᴄ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ. ᴠì ᴛʜế, ᴍọɪ ɴʜà, ᴍọɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜâɴ ʙɪệᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄôɴɢ, ᴛư đềᴜ ᴘʜảɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ʜᴜʏ độɴɢ ᴛốɪ đᴀ ở ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴋʜâᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ʀɪêɴɢ ɢì ᴋʜâᴜ đɪềᴜ ᴛʀị”, ᴛᴛxᴠɴ ᴅẫɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴠũ Đứᴄ Đᴀᴍ.

ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴄáᴄ ʙộ, ɴɢàɴʜ, ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ đã ᴠàᴏ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠà ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ đượᴄ ᴘʜươɴɢ áɴ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄʜᴏ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴍớɪ ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố, ɴʜằᴍ đạᴛ đượᴄ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ɢɪảᴍ ғ𝟶 ᴠà ɢɪảᴍ ᴛỷ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ɢɪảᴍ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄó ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ɴặɴɢ ʟêɴ.

“ᴍᴜốɴ ᴠậʏ ᴘʜảɪ ʟàᴍ đồɴɢ ʙộ, ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴛốɪ đᴀ ᴄơ sở đɪềᴜ ᴛʀị ở ᴄáᴄ ᴄấᴘ độ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị, ɴʜâɴ ʟựᴄ, ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜᴏ ᴛᴜʏếɴ đầᴜ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. ʙêɴ ᴄạɴʜ đó ᴠẫɴ ᴘʜảɪ ʙảᴏ đảᴍ ᴠɪệᴄ ᴄʜăᴍ sóᴄ, ᴄứᴜ ᴄʜữᴀ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ʀɪêɴɢ đốɪ ᴠớɪ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴘʜảɪ ᴘʜâɴ ᴛầɴɢ ʟớᴘ để ʟàᴍ ᴛốᴛ ở ᴍỗɪ ᴛầɴɢ, ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴛʜậᴛ ᴛốᴛ ᴄáᴄ ғ𝟶 ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ,” ᴛᴛxᴠɴ ᴛʀíᴄʜ ʟờɪ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ, ʟúᴄ ɴàʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴘʜảɪ ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ɴʜấᴛ, độɴɢ ᴠɪêɴ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ɴʜấᴛ ᴄʜᴏ độɪ ɴɢũ ʏ, ʙáᴄ sĩ ᴠà ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ở ᴛᴜʏếɴ đầᴜ.

Nguồn: https://soha.vn/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-tao-dieu-kien-thuan-loi-nhat-cho-doi-ngu-y-bac-si-va-luc-luong-tuyen-dau-20210729090247486.htm

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*