ᴛᴘ.ʜᴄᴍ: ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ 𝟸 ʟầɴ ᴄʜửɪ ʙớɪ ᴛʜô ᴛụᴄ ở ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅịᴄʜ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ

ᴋʜɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴅừɴɢ xᴇ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʟớɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ: “ᴍìɴʜ ʀᴀ đườɴɢ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴄó ǫᴜʏềɴ ʜỏɪ…”

ɴɢàʏ 𝟸𝟿-𝟽, ʙáᴏ sɢɢᴘ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ, ᴛᴘʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đᴀɴɢ ᴄủɴɢ ᴄố ʜồ sơ xử ʟý ᴠớɪ ʙà ᴘ.ᴛ.x.ᴅ. (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟶, ɴɢụ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ, ᴛʀú ǫᴜậɴ 𝟷𝟸) ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠà ᴄʜốɴɢ đốɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ɴʜɪệᴍ ᴠụ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟸𝟾-𝟽, ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴄáᴄ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟạɪ ᴄảɴʜ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴄʜở ᴛʜᴇᴏ ᴄʜáᴜ ʙé ᴛʀêɴ xᴇ ᴍáʏ đɪ ǫᴜᴀ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜì ʙị ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜặɴ ʟạɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴋʜôɴɢ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ɢɪấʏ ᴛờ ᴍà ʟớɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜửɪ ʙớɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí, ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴄòɴ ᴅùɴɢ ʟờɪ ɴóɪ ᴛʜô ᴛụᴄ để ʟăɴɢ ᴍạ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ.
ᴄụ ᴛʜể, ᴋʜɪ ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀựᴄ ᴄʜốᴛ ʜỏɪ: “ᴄʜị ʀᴀ đườɴɢ để ʟàᴍ ɢì? ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɴêɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʀᴀ đườɴɢ ᴘʜảɪ ᴄó ʟý ᴅᴏ ᴄʜíɴʜ đáɴɢ”. ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʟớɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ “ᴍìɴʜ ʀᴀ đườɴɢ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴄó ǫᴜʏềɴ ʜỏɪ”…

ᴍộᴛ ʟúᴄ sᴀᴜ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ đếɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ, ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ: “ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛʀựᴄ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ -𝟷𝟿 ᴋʜɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ. Đề ɴɢʜị ᴄʜị ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ. ɴếᴜ ᴍà ᴄʜị xúᴄ ᴘʜạᴍ ʟựᴄ ʟượɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ʟà ᴄʜị ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴛôɪ ᴍờɪ ᴄʜị ᴠề ᴘʜườɴɢ, ᴄʜị ᴋʜôɴɢ ᴠề sẽ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế”.

ᴍặᴄ ᴅù đã ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴãʏ ᴠẫɴ ᴄố ᴄãɪ ᴠà xưɴɢ ʜô “ᴍàʏ – ᴛᴀᴏ” ᴠớɪ ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴠà ᴋʜẳɴɢ địɴʜ: “ᴛᴀᴏ ᴋʜôɴɢ đɪ đâᴜ ʜếᴛ, ᴛᴀᴏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ. ᴍàʏ ɴɢʜĩ ᴍàʏ ᴍạɴʜ ʜơɴ ᴛᴀᴏ ᴛʜì ᴄứ ʟàᴍ!”, ʙáᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đăɴɢ ᴛảɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ.

ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴄʜở ᴄʜáᴜ ɴʜỏ ᴛʀêɴ xᴇ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄʜốɴɢ đốɪ ᴛạɪ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅịᴄʜ. Ảɴʜ: sɢɢᴘ

ǫᴜᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ʙáᴏ sɢɢᴘ, sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ở ᴛạɪ ᴄʜốᴛ ᴄầᴜ ᴛâɴ ᴛʜớɪ ɴʜấᴛ 𝟾, ᴘʜườɴɢ ʙìɴʜ ʜưɴɢ ʜᴏà, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴛʀᴏɴɢ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ʟà ʙà ᴅ..

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟷 ɢɪờ 𝟹𝟹 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 𝟸𝟼-𝟽, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ʙìɴʜ ʜưɴɢ ʜᴏà ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴄủᴀ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴄầᴜ ᴛâɴ ᴛʜớɪ ɴʜấᴛ 𝟾 ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄó ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʟà ʙà ᴅ. đɪ đườɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ɴêɴ đã ᴄó ᴍặᴛ đưᴀ ᴠề ᴘʜườɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙà ᴅ. ᴋʜôɴɢ ᴄʜịᴜ ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴍà ʟớɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜửɪ ʙớɪ.

Đɪềᴜ đáɴɢ ɴóɪ, ᴛʀướᴄ đó ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟻-𝟽, ʙà ᴅ. ᴄũɴɢ đã đɪ đếɴ ᴄʜốᴛ ᴛʀêɴ ᴠà ʙị ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄʜặɴ ʟạɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙà ᴅ. ᴋʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴍà ᴄòɴ ʟớɴ ᴛɪếɴɢ ᴄự ᴄãɪ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄʜửɪ ʙớɪ, ᴄó ɴʜɪềᴜ ʟờɪ ʟẽ xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴄôɴɢ ᴀɴ.

“ɢɪấʏ ᴛờ ɢì? Ăɴ ᴄướᴘ à? Ăɴ ᴄắᴘ ăɴ ᴛʀộᴍ ɢì ᴍà sᴀᴏ ɢɪữ ʟạɪ? ᴄó ǫᴜʏềɴ ɢɪữ à?”, ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴛᴏ ᴛɪếɴɢ.

ᴋʜɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄʜặɴ ʟạɪ ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ xᴜốɴɢ xᴇ, ɴɢườɪ ᴘʜụ ᴠẫɴ ᴄố ᴄʜấᴘ ǫᴜᴀʏ xᴇ đɪ ᴠà ǫᴜáᴛ ʟớɴ: “xê ʀᴀ, đườɴɢ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴛôɪ đɪ!”. ᴛʀướᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄʜốɴɢ đốɪ ᴄủᴀ ʙà ᴅ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế đưᴀ ᴠề ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.

Nguồn: https://soha.vn/tphcm-nguoi-phu-nu-2-lan-gay-nao-loan-chui-boi-tho-tuc-o-chot-kiem-dich-xung-may-tao-voi-cong-an-20210729231441007.htm

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*