xúᴄ độɴɢ 𝟻 ᴀɴʜ ᴇᴍ ʀᴜộᴛ đᴀɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ, ᴍặᴄ đồ ʙảᴏ ʜộ ᴠề ᴛɪễɴ đưᴀ ᴄʜᴀ ʟầɴ ᴄᴜốɪ

𝟻 ɴɢườɪ ɴàʏ đã ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đượᴄ 𝟷𝟶 ɴɢàʏ ᴠà ở ᴄáᴄ ʟầɴ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ đềᴜ ᴄʜᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả âᴍ тɪ́пһ.

ᴛʜɪếᴜ ᴛá ᴛʀầɴ ʟưᴜ ʟộᴄ, ᴘʜó ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ᴄʜỉ ʜᴜʏ ǫᴜâɴ sự ʜᴜʏệɴ ᴘʜú ᴠᴀɴɢ (ʙộ ᴄʜǫs ᴛỉɴʜ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế) ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴄó 𝟻 ᴀɴʜ ᴇᴍ г.ᴜ.ộ.т đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠừᴀ đượᴄ ᴄʜᴏ ᴠề ǫᴜê ᴅự ʟễ ɑп тáпɡ ɴɢườɪ ᴄʜᴀ ǫᴜá ᴄố.

ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴅự ʟễ ɑп тáпɡ ᴄʜᴀ, 𝟻 ɴɢườɪ ɴàʏ ᴍặᴄ đồ ʙảᴏ ʜộ, xịᴛ ᴋʜử ᴋʜᴜẩɴ đảᴍ ʙảᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

𝟻 ảɴʜ ᴇᴍ ᴍặᴄ đồ ʙảᴏ ʜộ ᴠề đưᴀ ᴛɪễɴ ᴄʜᴀ. Ảɴʜ: ʙáᴏ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế
ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ʟộᴄ, sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴇᴍ xéᴛ đơɴ ᴄộɴɢ ᴠớɪ ᴠɪệᴄ 𝟻 ɴɢườɪ ɴàʏ đã ᴄó 𝟹 ʟầɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ âᴍ тɪ́пһ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸, ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛỉɴʜ đã đồɴɢ ý ᴄʜᴏ ʜọ ᴠề ᴛʜắᴘ ʜươɴɢ ᴛɪễɴ ᴄʜᴀ ʟầɴ ᴄᴜốɪ.

“ᴠɪệᴄ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ đồɴɢ ý ᴄʜᴏ 𝟻 ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴠề ᴛɪễɴ đưᴀ ɴɢườɪ ᴄʜᴀ ǫᴜá ᴄố ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛʜể ʜɪệɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ɴʜâɴ ᴠăɴ sâᴜ sắᴄ ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ ᴍấᴛ ᴍáᴛ ᴛᴏ ʟớɴ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ.

Để ɴɢᴜʏệɴ ᴠọɴɢ ʟàᴍ ᴛʀòɴ ᴄʜữ ʜɪếᴜ ᴄủᴀ ʙậᴄ ʟàᴍ ᴄᴏɴ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴛʀọɴ ᴛìɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đᴀɴɢ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ”, ʙáᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴅẫɴ ʟờɪ ᴛʜɪếᴜ ᴛá ᴛʀầɴ ʟưᴜ ʟộᴄ.

ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế, ǫᴜê ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ở xã ᴠɪɴʜ ʜɪềɴ, ʜᴜʏệɴ ᴘʜú ʟộᴄ. ᴛʀᴏɴɢ số 𝟻 ᴀɴʜ ᴇᴍ, 𝟷 ɴɢườɪ ᴠề ᴛừ Đà ɴẵɴɢ, 𝟺 ɴɢườɪ ᴠề ᴛừ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ʜọ đã ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đượᴄ 𝟷𝟶 ɴɢàʏ ᴠà ở ᴄáᴄ ʟầɴ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ đềᴜ ᴄʜᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ âᴍ тɪ́пһ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.

𝟻 ảɴʜ ᴇᴍ ᴍặᴄ đồ ʙảᴏ ʜộ ᴠề đưᴀ ᴛɪễɴ ᴄʜᴀ. Ảɴʜ: ʙáᴏ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế

ᴋʜɪ đɪ ᴠề, độɪ ɴɢũ ʏ ᴛế ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ᴋʜôɴɢ để 𝟻 ɴɢườɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ɴɢườɪ ᴅâɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴀɴʜ ᴠăɴ ɴᴀᴍ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟺, ǫᴜê xã ᴠɪɴʜ ʜɪềɴ, ʜᴜʏệɴ ᴘʜú ʟộᴄ) ᴄó đơɴ xɪɴ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛỉɴʜ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ để 𝟻 ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴠề ǫᴜê ᴛɪễɴ đưᴀ ᴄʜᴀ. ᴛʀᴏɴɢ đơɴ, ᴀɴʜ ɴᴀᴍ ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ sẽ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ɴɢʜɪêᴍ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴅịᴄʜ ᴛễ ᴠà sẽ ǫᴜᴀʏ ᴛʀở ʟạɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜʏ địɴʜ.

xᴇ ᴄứᴜ ᴛʜươɴɢ đưᴀ 𝟻 ᴀɴʜ ᴇᴍ г.ᴜ.ộ.ᴛ ᴛừ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠề ǫᴜê ɴʜà. Ảɴʜ: ʙáᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ & xã ʜộɪ

ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ & xã ʜộɪ, ᴀɴʜ ɴᴀᴍ ɴóɪ, ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ʙệɴʜ ᴛìɴʜ ᴄủᴀ ʙố ᴛʀở ɴặɴɢ, ᴍấʏ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴠề ǫᴜê, ɴʜưɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ ʜếᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛʜì ʙố ᴄủᴀ ᴀɴʜ ǫᴜᴀ đờɪ.

ɴɢᴜồɴ ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ᴄʜᴏ-𝟻-ᴀɴʜ-ᴇᴍ-ᴅᴀɴɢ-ᴄᴀᴄʜ-ʟʏ-ᴠᴇ-ᴛɪᴇɴ-ᴅᴜᴀ-ᴄʜᴀ-ʟᴀɴ-ᴄᴜᴏɪ-ᴛᴜʏᴇᴛ-ᴅᴏɪ-ᴋʜᴏɴɢ-ᴅᴇ-ᴛɪᴇᴘ-xᴜᴄ-ɢᴀɴ-ᴠᴏɪ-ɢɪᴀ-ᴅɪɴʜ-ᴠᴀ-ɴɢᴜᴏɪ-ᴅᴀɴ-𝟸𝟶𝟸𝟷𝟶𝟽𝟸𝟽𝟸𝟹𝟷𝟺𝟷𝟺𝟻𝟸𝟹.ʜᴛᴍ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*